Học Tiếng Trung Giáo Trình Hán Ngữ 2

Bạn sẽ học được gì ?

- Kiến thức nền tảng cho việc học Hán ngữ 

- Bài giảng theo Giáo trình hán ngữ 2 - Quyển Hạ 2 Mới nhất (A2).  Đầy đủ từ bài 16 đến bài 30.

-  Nắm được 700 từ vựng, ngữ pháp cơ bản nâng cao, bổ ngữ ...

-  Phản ứng được những câu hỏi giao tiếp tốt hơn

Học tiếng trung online

Học tiếng trung Online

Đối tượng tham gia khóa học tiếng trung :

- Khóa học tiếng Trung cơ bản dành cho đối tượng học viên đã học xong chương trình A1 - Tức học xong Giáo trình hán ngữ  Tập 1 - Quyển Thượng. Đây sẽ là những bước tiến tiếp theo của người học với tiếng Trung. Người học sẽ có những kiến thức căn bản và từ vựng tốt hơn cho các chương trình học cao hơn tiếp theo

- Học tiếng Trung A2 sẽ là bàn đạp cho bạn có những bước tiến nhanh chóng sau này, đồng thời cũng sẽ là nền móng để bạn có gốc xây dựng kiến thức vững chắc hơn.

- Hay đơn giản, bạn muốn tìm hiểu một nền văn hóa mới, tìm hiểu về phong tục tập quán của Trung Quốc nên tham gia một khóa học tiếng Trung cơ bản.

 

Xem thêm: Học tiếng trung giáo trình hán ngữ 3

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Bài 16: Bạn có thường xuyên đến thư viện không ?
  • Bài 17: Bạn ấy đang làm gì đấy
  • Bài 18: Tôi đi bưu điện gửi bưu phẩm
  • Bài 19: Có thể Thử được không
  • Bài 20: Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
  • Bài 21: Ngày mai chúng ta xuất phát
  • Bài 22: Tôi mời giáo viên dạy tôi kinh kịch
  • Bài 23: Trong trường có bưu điện không
  • Bài 24: Tôi muốn học thái cực quyền
  • Bài 25: Cô ấy học rất giỏi
  • Bài 26: Điền Phương đi đâu rồi
  • Bài 27: Mari khóc rồi
  • Bài 28: Tôi ăn sáng xong rồi đến ngay
  • Bài 29: Tôi làm đúng hết rồi
  • Bài 30: Tôi đã đến được hơn hai tháng rồi
  •  Tổng kết ôn tập A2