Học Tiếng Trung  - Khóa Học HSK 3 Tiêu Chuẩn Học Tiếng Trung - Khóa Học HSK 3 Tiêu Chuẩn

Giảng viên: Bùi Thu Hà

- Cô Bùi Thu Hà. Giáo viên tiếng Trung đã có rất nhiều năm giảng dạy, kinh nghiệm cao, Cô sở hữu kênh YOUTUBE TOP 1 về " học tiếng trung" -  "Trung tâm ngoại ngữ TOMATO Hải Phòng" đã giúp hàng trăm ngàn học viên học ngoại ngữ tại Việt Nam

- Trình độ HSK 6.

- 9 năm kinh nghiệm giảng dạy.

990.000đ -18% 1.200.000đ
Học Tiếng Trung  - Khóa Học HSK 2 Tiêu Chuẩn Học Tiếng Trung - Khóa Học HSK 2 Tiêu Chuẩn

Giảng viên: Bùi Thu Hà

- Cô Bùi Thu Hà. Giáo viên tiếng Trung đã có rất nhiều năm giảng dạy, kinh nghiệm cao, Cô sở hữu kênh YOUTUBE TOP 1 về " học tiếng trung" -  "Trung tâm ngoại ngữ TOMATO Hải Phòng" đã giúp hàng trăm ngàn học viên học ngoại ngữ tại Việt Nam

- Trình độ HSK 6.

- 9 năm kinh nghiệm giảng dạy.

799.000đ -34% 1.200.000đ
Học Tiếng Trung  - Khóa Học HSK 1 Tiêu Chuẩn Học Tiếng Trung - Khóa Học HSK 1 Tiêu Chuẩn

Giảng viên: Bùi Thu Hà

- Cô Bùi Thu Hà. Giáo viên tiếng Trung đã có rất nhiều năm giảng dạy, kinh nghiệm cao, Cô sở hữu kênh YOUTUBE TOP 1 về " học tiếng trung" -  "Trung tâm ngoại ngữ TOMATO Hải Phòng" đã giúp hàng trăm ngàn học viên học ngoại ngữ tại Việt Nam

- Trình độ HSK 6.

- 9 năm kinh nghiệm giảng dạy.

699.000đ -42% 1.200.000đ
Học Tiếng Trung Văn Phòng 1 Học Tiếng Trung Văn Phòng 1

Giảng viên: Bùi Thu Hà

- Cô Bùi Thu Hà. Giáo viên tiếng Trung đã có rất nhiều năm giảng dạy, kinh nghiệm cao, Cô sở hữu kênh YOUTUBE TOP 1 về " học tiếng trung" -  "Trung tâm ngoại ngữ TOMATO Hải Phòng" đã giúp hàng trăm ngàn học viên học ngoại ngữ tại Việt Nam

- Trình độ HSK 6.

- 9 năm kinh nghiệm giảng dạy.

699.000đ -45% 1.250.000đ
Học Tiếng Trung Giáo Trình Hán Ngữ Cơ Sở 5+6 Tập 3 Quyển Thượng, Hạ Học Tiếng Trung Giáo Trình Hán Ngữ Cơ Sở 5+6 Tập 3 Quyển Thượng, Hạ

Giảng viên: Bùi Thu Hà

- Cô Bùi Thu Hà. Giáo viên tiếng Trung đã có rất nhiều năm giảng dạy, kinh nghiệm cao, Cô sở hữu kênh YOUTUBE TOP 1 về " học tiếng trung" -  "Trung tâm ngoại ngữ TOMATO Hải Phòng" đã giúp hàng trăm ngàn học viên học ngoại ngữ tại Việt Nam

- Trình độ HSK 6.

- 8 năm kinh nghiệm giảng dạy.

1.540.000đ -30% 2.200.000đ
Học Tiếng Trung Giáo Trình BOYA sơ cấp 2 Học Tiếng Trung Giáo Trình BOYA sơ cấp 2

Giảng viên: Bùi Thu Hà

- Cô Bùi Thu Hà. Giáo viên tiếng Trung đã có rất nhiều năm giảng dạy, kinh nghiệm cao, Cô sở hữu kênh YOUTUBE TOP 1 về " học tiếng trung" -  "Trung tâm ngoại ngữ TOMATO Hải Phòng" đã giúp hàng trăm ngàn học viên học ngoại ngữ tại Việt Nam

- Trình độ HSK 6.

- 9 năm kinh nghiệm giảng dạy.

1.050.000đ -13% 1.200.000đ
Học Tiếng Trung Giáo Trình BOYA sơ cấp 1 Học Tiếng Trung Giáo Trình BOYA sơ cấp 1

Giảng viên: Bùi Thu Hà

- Cô Bùi Thu Hà. Giáo viên tiếng Trung đã có rất nhiều năm giảng dạy, kinh nghiệm cao, Cô sở hữu kênh YOUTUBE TOP 1 về " học tiếng trung" -  "Trung tâm ngoại ngữ TOMATO Hải Phòng" đã giúp hàng trăm ngàn học viên học ngoại ngữ tại Việt Nam

- Trình độ HSK 6.

- 9 năm kinh nghiệm giảng dạy.

890.000đ -11% 1.000.000đ
Học Tiếng Trung Giáo Trình Hán Ngữ Cơ Sở 4 Tập 2 - Quyển Hạ Học Tiếng Trung Giáo Trình Hán Ngữ Cơ Sở 4 Tập 2 - Quyển Hạ

Giảng viên: Bùi Thu Hà

- Cô Bùi Thu Hà. Giáo viên tiếng Trung đã có rất nhiều năm giảng dạy, kinh nghiệm cao, Cô sở hữu kênh YOUTUBE TOP 1 về " học tiếng trung" -  "Trung tâm ngoại ngữ TOMATO Hải Phòng" đã giúp hàng trăm ngàn học viên học ngoại ngữ tại Việt Nam

- Trình độ HSK 6.

- 8 năm kinh nghiệm giảng dạy.

790.000đ -35% 1.200.000đ
Học Tiếng Trung Giáo Trình Hán Ngữ Cơ Sở 3 Tập 2 - Quyển Thượng Học Tiếng Trung Giáo Trình Hán Ngữ Cơ Sở 3 Tập 2 - Quyển Thượng

Giảng viên: Bùi Thu Hà

- Cô Bùi Thu Hà. Giáo viên tiếng Trung đã có rất nhiều năm giảng dạy, kinh nghiệm cao, Cô sở hữu kênh YOUTUBE TOP 1 về " học tiếng trung" -  "Trung tâm ngoại ngữ TOMATO Hải Phòng" đã giúp hàng trăm ngàn học viên học ngoại ngữ tại Việt Nam

- Trình độ HSK 6.

- 8 năm kinh nghiệm giảng dạy.

690.000đ -43% 1.200.000đ
Học Tiếng Trung Giáo Trình Hán Ngữ Cơ Sở 2 Tập 1 - Quyển Hạ Học Tiếng Trung Giáo Trình Hán Ngữ Cơ Sở 2 Tập 1 - Quyển Hạ

Giảng viên: Bùi Thu Hà

- Cô Bùi Thu Hà. Giáo viên tiếng Trung đã có rất nhiều năm giảng dạy, kinh nghiệm cao, Cô sở hữu kênh YOUTUBE TOP 1 về " học tiếng trung" -  "Trung tâm ngoại ngữ TOMATO Hải Phòng" đã giúp hàng trăm ngàn học viên học ngoại ngữ tại Việt Nam

- Trình độ HSK 6.

- 8 năm kinh nghiệm giảng dạy.

799.000đ -34% 1.200.000đ
Học Tiếng Trung Giáo Trình Hán Ngữ Cơ Sở 1 Tập 1 - Quyển Thượng Học Tiếng Trung Giáo Trình Hán Ngữ Cơ Sở 1 Tập 1 - Quyển Thượng

Giảng viên: Bùi Thu Hà

- Cô Bùi Thu Hà. Giáo viên tiếng Trung đã có rất nhiều năm giảng dạy, kinh nghiệm cao, Cô sở hữu kênh YOUTUBE TOP 1 về " học tiếng trung" -  "Trung tâm ngoại ngữ TOMATO Hải Phòng" đã giúp hàng trăm ngàn học viên học ngoại ngữ tại Việt Nam

- Trình độ HSK 6.

- 8 năm kinh nghiệm giảng dạy.

499.000đ -51% 1.000.000đ
  • Địa chỉ ĐKKD: CS1: Số 300 Lạch Tray, Quận. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
  • Cơ sở 2: Số 65 Quán Nam, Quận, Lê Chân, Tp. Hải Phòng
  • Cơ sở 3: Số 148 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng --- Cơ sở 4: 408 Trường Sơn, An Lão, Tp. Hải Phòng
  • Điện thoại: 0225 657 2222 - 0225 628 0123 - Support: (Zalo) 0965 113 913 Mr Nam
  • Hotline: 0964 299 222
  • Email: ngoaingutomatohp@gmail.com

Website: http://tomatoonline.edu.vn - ngoaingutomato.edu.vn

Giấy chứng nhận đầu tư số: 0201.636.998 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 10/06/2015

Thông báo bộ công thương Tomato


Góp ý