Học Tiếng Hàn Giáo Trình Tiếng Hàn Tổng Hợp 1 

Bạn sẽ học được gì ?

- Kiến thức nền tảng cho việc học Tiếng Hàn Quốc

- Bài giảng theo 15 chủ đề Giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp Danh Cho Người Việt Nam - Sơ Cấp 1.

-  Nắm được 550 - 750 từ vựng cơ bản thông dụng nhất và phần ngữ âm cơ bản, sử dụng thành thạo cách đọc, ghi phiên âm

- Hướng dẫn phát âm tiếng hàn chuẩn và tự nhiên tiếng Hàn

-  Phản ứng được những câu hỏi giao tiếp thông thường.

- Ôn tập kiêm tra đánh giá năng lực

Học tiếng hàn tomato

Học tiếng Hàn Online

Đối tượng tham gia khóa học tiếng Hàn :

- Khóa học tiếng Hàn cơ bản miễn phí dành cho đối tượng học viên bắt đầu tiếp xúc với tiếng hàn. Đây sẽ là những tiếp xúc đầu tiên của người học với tiếng Hàn. Người học sẽ có những kiến thức căn bản và nền tảng về tiếng Hàn để học tiếng Hàn trong những giai đoạn về sau.

- Học tiếng Hàn cơ bản cho người mới bắt đầu sẽ là bàn đạp cho bạn có những bước tiến nhanh chóng sau này, đồng thời cũng sẽ là nền móng để bạn có gốc xây dựng kiến thức vững chắc hơn.

- Hay đơn giản, bạn muốn tìm hiểu một nền văn hóa mới, tìm hiểu về phong tục tập quán của người Hàn Quốc nên tham gia một khóa học tiếng Hàn cơ bản.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Bài 1.1: Bảng Chữ Cái Hàn Quốc P1
  • Bài 1.2: Bảng Chữ Cái Hàn Quốc P2
  • Bài 2: Phụ Âm Cuối
  • Bài 3.1: Đặc Điểm Của Tiếng Hàn P1
  • Bài 3.2: Đặc Điểm Của Tiếng Hàn P2
  • Bài 4: Giới Thiệu Bản Thân
  • Bài 5: Trường Học
  • Bài 6: Sinh Hoạt Hàng Ngày
  • Bài 7:  Ngày và Thứ - Phần 1
  • Bài 7:  Ngày và Thứ - Phần 2 -  Ngữ Pháp
  • Bài 8: Công Việc Trong 1 Ngày - Phần 1
  • Bài 8: Công Việc Trong 1 Ngày - Phần 2 -  Ngữ Pháp
  • Bài 9:  Cuối Tuần - Phần 1
  • Bài 9:  Cuối Tuần - Phần 2 
  • Bài 10:  Mua Sắm - Phần 1
  • Bài 10:  Mua Sắm - Phần 2
  • Ôn tập giữa khóa
  • Bài 11:  Ẩm Thực - Phần 1
  • Bài 11: Ẩm Thực - Phần 2
  • Bài 12: Nhà - Phần 1
  • Bài 12:  Nhà - Phần 2
  • Bài 13:  Gia đình - Phần 1
  • Bài 13:  Gia đình - Phần 2
  • Bài 14:  Thời Tiết - Phần 1
  • Bài 14:  Thời tiết - Phần 2
  • Bài 15:  Điện Thoại
  • Bài 16: Sinh Nhật - Phần 1
  • Bài 16: Sinh nhật - Phần 2
  • Bài 17: Sở Thích - Phần 1
  • Bài 17: Sở Thích - Phần 2
  • Bài 18: Giao thông - Phần 1
  • Bài 18: Giao Thông - Phần 2
  • Tổng kết : Tổng hợp ngữ pháp giáo trình sơ cấp 1