Học tiếng Hàn Giáo Trình Tiếng Hàn Tổng Hợp Trung cấp 3 (Trọn bộ)

Học tiếng Hàn Giáo Trình Tiếng Hàn Tổng Hợp Trung Cấp 3 (Trọn bộ)


799.000 ₫ 2.350.000 ₫
-66%
 • Trình độ: Trung cấp 3 - (Khóa học dành cho người học xong Sơ cấp 2)
 • Giáo trình: Trọn bộ 15 bài trong "Giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp dành cho người Việt Nam - Trung cấp 3"
 • Số lượng video giảng dạy: Bao gồm 15 bài học với 15 video bài giảng.
 • Kiến thức cơ bản nền tảng cho việc học Tiếng Hàn Quốc qua 15 chủ đề 
 • Các ngữ pháp: Đuôi gián tiếp của câu trần thuật, nghi vấn, câu mệnh lênh, đề nghị và câu thỉnh dụ. Ngoài ra các đuôi câu suồng sã, thân mật
 • Nguyên nhân - kết quả, diễn tả bạn đang làm gì ? Nói về việc: Nhờ có ...Nhờ vào ...| Thể hiện sự: Khuyên bảo... Mong ước...Nên làm gì tốt
 • Thời lượng sở hữu khóa học: 2 năm
Đăng nhập để tiếp tục

Học Tiếng Hàn Giáo Trình Tiếng Hàn Tổng Hợp 3 

Bạn sẽ học được gì ?

- Kiến thức nền tảng cho việc học Tiếng Hàn Quốc

- Bài giảng theo 15 chủ đề Giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp Danh Cho Người Việt Nam - Trung cấp 3.

1. 학교 생활 ( sinh hoạt ở trường học)

2. 대인 관계 ( quan hệ xã hội)

3. 건강 ( sức khoẻ)

4. 쇼핑 ( mua sắm)

5. 요리 ( nấu ăn)

6. 은행 ( ngân hàng)

7. 성격 ( tính cách)

8. 실수 ( sai sót, lỗi lầm)

9. 이사 ( chuyển nhà)

10. 여행 ( du lịch)

11. 고민 ( lỗi lo)

12. 인터넷 ( internet)

13. 희망 (hy vọng)

14. 영화와 드라마 ( phim điện ảnh và phim truyền hình)

15. 여절과 규칙 ( lễ nghĩa và phép tắc)

- Các ngữ pháp: Đuôi gián tiếp của câu trần thuật, nghi vấn, câu mệnh lênh, đề nghị và câu thỉnh dụ. Ngoài ra các đuôi câu suồng sã, thân mật

- Nguyên nhân - kết quả, diễn tả bạn đang làm gì ? Nói về việc: Nhờ có ...Nhờ vào ...| Thể hiện sự: Khuyên bảo... Mong ước...Nên làm gì tốt

-  Ôn thi Topik 2

Tiếng han sơ cấp 2 Online

Học tiếng Hàn Online

Đối tượng tham gia khóa học tiếng Hàn :

- Khóa học tiếng Hàn trung cấp 3 dành cho đối tượng học viên đã học xong tiếng hàn sơ cấp 2. Đây sẽ là những kiến thức phổ thông tiếp theo của người học với tiếng Hàn. Người học sẽ có những kiến thức tiếp theo về tiếng Hàn 

- Học Tiếng Hàn Trung cấp 3 sẽ là bước ngoặt lớn để các bạn thành thạo và nói tiếng trung tốt với người bản xứ.

Nguyễn Yến Vân

Giảng viên: Nguyễn Yến Vân

- Cô Nguyễn Yến Vân. Giáo viên tiếng Hàn đã có rất nhiều năm giảng dạy, kinh nghiệm cao, Cô sở hữu kênh YOUTUBE TOP 1 về " học tiếng hàn" -  "Trung tâm ngoại ngữ TOMATO Hải Phòng" đã giúp hàng trăm ngàn học viên học ngoại ngữ Việt NAm

- Trình độ Topik 6

- 8 năm kinh nghiệm giảng dạy, Phương pháp giảng dạy chi tiết, dễ hiểu, các bài giảng đều có chi tiết bài tập kèm theo sau các buổi học.

Bài 1. 학교 생활 ( sinh hoạt ở trường học)
 • Bài 1_1 - Giới thiệu
 • Bài 1_2 - 어휘 ( Từ vựng)
 • Bài 1_3 - 문법 (Ngữ pháp)
 • Bài 1_4 - 말하기 ( Nói)
 • Bài 1_5 - 읽기 ( Đọc)
 • Bài 1_6 - 쓰기 (Viết)
Bài 2. 대인 관계 ( quan hệ xã hội)
 • Bài 2_1 - Giới thiệu
 • Bài 2_2 - 어휘 ( Từ vựng)
 • Bài 2_3 - 문법 (Ngữ pháp)
 • Bài 2_4 - 말하기 ( Nói)
 • Bài 2_5 - 읽기 ( Đọc)
 • Bài 2 _ 6 - 쓰기 (Viết)
Bài 3. 건강 ( sức khoẻ)
 • Bài 3_1 - Giới thiệu
 • Bài 3_2 - 어휘 ( Từ vựng)
 • Bài 3_3 - 문법 (Ngữ pháp)
 • Bài 3_4 - 말하기 ( Nói)
 • Bài 3_5 - 읽기 ( Đọc)
 • Bài 3_6 - 쓰기 (Viết)
 • PHIẾU KHẢO SÁT KHÓA HỌC TIẾNG HÀN/KOREAN LEARNING COURSE SURVEY
Bài 4. 쇼핑 ( mua sắm)
 • Bài 4_1 - Giới thiệu
 • Bài 4_2 - 어휘 ( Từ vựng)
 • Bài 4_3 - 문법 (Ngữ pháp)
 • Bài 4_4 - 말하기 ( Nói)
 • Bài 4_5 - 읽기 ( Đọc)
 • Bài 4_6 - 쓰기 (Viết)
Bài 5. 요리 ( nấu ăn)
 • Bài 5_1 - Giới thiệu
 • Bài 5_2 - 어휘 ( Từ vựng)
 • Bài 5_3 - 문법 (Ngữ pháp)
 • Bài 5_4 - 말하기 ( Nói)
 • Bài 5_5 - 읽기 ( Đọc)
 • Bài 5_6 - 쓰기 (Viết)
Bài kiểm tra (1-5)
 • Nội dung câu hỏi
Bài 6. 은행 ( ngân hàng)
 • Bài 6_1 - Giới thiệu
 • Bài 6_2 - 어휘 ( Từ vựng)
 • Bài 6_3 - 문법 (Ngữ pháp)
 • Bài 6_4 - 말하기 ( Nói)
 • Bài 6_5 - 읽기 ( Đọc)
 • Bài 6_6 - 쓰기 (Viết)
Bài 7. 성격 ( tính cách)
 • Bài 7_1 - Giới thiệu
 • Bài 7_2 - 어휘 ( Từ vựng)
 • Bài 7_3 - 문법 (Ngữ pháp)
 • Bài 7_4 - 말하기 ( Nói)
 • Bài 7_5 - 읽기 ( Đọc)
 • Bài 7_6 - 쓰기 (Viết)
Bài 8. 실수 ( sai sót, lỗi lầm)
 • Bài 8_1 - Giới thiệu
 • Bài 8_2 - 어휘 ( Từ vựng)
 • Bài 8_3 - 문법 (Ngữ pháp)
 • Bài 8_4 - 말하기 ( Nói)
 • Bài 8_5 - 읽기 ( Đọc)
 • Bài 8_6 - 쓰기 (Viết)
Bài 9. 이사 ( chuyển nhà)
 • Bài 9_1 - Giới thiệu
 • Bài 9_2 - 어휘 ( Từ vựng)
 • Bài 9_3 - 문법 (Ngữ pháp)
 • Bài 9_4 - 말하기 ( Nói)
 • Bài 9_5 - 읽기 ( Đọc)
 • Bài 9_6 - 쓰기 (Viết)
Bài 10. 여행 ( du lịch)
 • Bài 10_1 - Giới thiệu
 • Bài 10_2 - 어휘 ( Từ vựng)
 • Bài 10_3 - 문법 (Ngữ pháp)
 • Bài 10_4 - 말하기 ( Nói)
 • Bài 10_5 - 읽기 ( Đọc)
 • Bài 10_6 - 쓰기 (Viết)
Bài kiểm tra (6-10)
 • Nội dung câu hỏi
Bài 11. 고민 ( lỗi lo)
 • Bài 11_1 - Giới thiệu
 • Bài 11_2 - 어휘 ( Từ vựng)
 • Bài 11_3 - 문법 (Ngữ pháp)
 • Bài 11_4 - 말하기 ( Nói)
 • Bài 11_5 - 읽기 ( Đọc)
 • Bài 11_6 - 쓰기 (Viết)
Bài 12. 인터넷 ( internet)
 • Bài 12_1 - Giới thiệu
 • Bài 12_2 - 어휘 ( Từ vựng)
 • Bài 12_3 - 문법 (Ngữ pháp)
 • Bài 12_4 - 말하기 ( Nói)
 • Bài 12_5 - 읽기 ( Đọc)
 • Bài 12_6 - 쓰기 (Viết)
Bài 13. 희망 (hy vọng)
 • Bài 13_1 - Giới thiệu
 • Bài 13_2 - 어휘 ( Từ vựng)
 • Bài 13_3 - 문법 (Ngữ pháp)
 • Bài 13_4 - 말하기 ( Nói)
 • Bài 13_5 - 읽기 ( Đọc)
 • Bài 13_6 - 쓰기 (Viết)
Bài 14. 영화와 드라마 ( phim điện ảnh và phim truyền hình)
 • Bài 14_1 - Giới thiệu
 • Bài 14_2 - 어휘 ( Từ vựng)
 • Bài 14_3 - 문법 (Ngữ pháp)
 • Bài 14_4 - 말하기 ( Nói)
 • Bài 14_5 - 읽기 ( Đọc)
 • Bài 14_6 - 쓰기 (Viết)
Bài 15. 여절과 규칙 ( lễ nghĩa và phép tắc)
 • Bài 15_1 - Giới thiệu
 • Bài 15_2 - 어휘 ( Từ vựng)
 • Bài 15_3 - 문법 (Ngữ pháp)
 • Bài 15_4 - 말하기 ( Nói)
 • Bài 15_5 - 읽기 ( Đọc)
 • Bài 15_6 - 쓰기 (Viết)
Bài kiểm tra cuối khoá
 • Nội dung câu hỏi
Khảo sát cuối khoá/ Learning course survey
 • PHIẾU KHẢO SÁT KHÓA HỌC TIẾNG HÀN/KOREAN LEARNING COURSE SURVEY

Điểm đánh giá

{{ avgStar }}

Course rating

 • {{ countStarFive }}

 • {{countStarFour}}

 • {{countStarThree}}

 • {{countStarTwo}}

 • {{countStarOne}}

 • {{ item.user.name }}

  Đã mua khoá học

  {{ item.comment }}

  {{ datetimeFormat(item.updated_at) }}

Thêm đánh giá

Cảm nhận của bạn về khoá học này?


Đăng nhập để đánh giá
Khoá học liên quan
Đăng ký nhận tin
Giỏ hàng ({{ data.length }} sản phẩm)
Loading...