Học Tiếng Hàn Giáo Trình Tiếng Hàn Tổng Hợp 2 

Bạn sẽ học được gì ?

- Kiến thức nền tảng cho việc học Tiếng Hàn Quốc

- Bài giảng theo 15 chủ đề Giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp Danh Cho Người Việt Nam - Sơ Cấp 2.

-  Nắm được 1500 - 1700 từ vựng, cấu trúc ngữ pháp biến đổi, định ngữ, thời gian, cho phép, cấm đoán ..v.v ,và nhiều tình huống thực tế

-  Phản ứng được những câu hỏi giao tiếp thông thường.

- Ôn tập tổng kết kiến thức

Tiếng han sơ cấp 2 Online

Học tiếng Hàn Online

Đối tượng tham gia khóa học tiếng Hàn :

- Khóa học tiếng Hàn sơ cấp 2 dành cho đối tượng học viên đã học xong tiếng hàn sơ cấp 1. Đây sẽ là những kiến thức phổ thông tiếp theo của người học với tiếng Hàn. Người học sẽ có những kiến thức căn bản và nền tảng về tiếng Hàn để học tiếng Hàn trong những giai đoạn về sau.

- Học tiếng Hàn sơ cấp 2 cho người mới bắt đầu sẽ là bàn đạp cho bạn có những bước tiến nhanh chóng hơn sau này, đồng thời cũng sẽ củng cố nền móng để bạn có gốc xây dựng kiến thức vững chắc hơn.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Bài 1: 만남 Gặp gỡ
  • Bài 2: 약속 Hứa hẹn
  • Bài 3: 물건 사기 Mua sắm
  • Bài 4: 병원 Bệnh viện
  • Bài 5: 편지 Thư tín
  • Bài 6: 교통 Giao thông
  • Bài 7:  전화 Điện thoại
  • Bài 8: 영화 Phim ảnh
  • Bài 9:  휴일 Ngày nghỉ
  • Bài 10:  외모 Ngoại hình
  • Bài 11:  여행 Du lịch
  • Bài 12: 공공장소 Nơi công cộng
  • Bài 13: 도시 Đô thị
  • Bài 14:  계획 Kế hoạch
  • Bài 15:  한국생활 Sinh hoạt ở Hàn Quốc
  • Tổng kết : Ôn tập ngữ pháp giáo trình sơ cấp 2