Học Tiếng Trung Online Giáo Trình BOYA sơ cấp 1 - Cô Bùi Thu Hà
699.000 ₫ 1.800.000 ₫
-62%
 • Trình độ: Mới bắt đầu
 • Bài học: 30 bài ( Giáo trình Sơ cấp quyển 1 )
 • Kiến thức nền tảng cho việc học Hán ngữ
 • Nắm được ngữ âm cơ bản và sử dụng thành thạo cách đọc, ghi phiên âm
 • Các chủ đề:
  • Giới thiệu bản thân, đi mua sắm, hỏi ngày giờ thời gian.
  • Hỏi về thời tiết, giới thiệu gia đình, thi cử
 • Hơn 700 từ vựng và 80 điểm ngữ pháp.
 • Hỗ trợ Link download giáo trình và giải đáp các câu hỏi kiến thức trực tiếp từ giảng viên
 • Thời lượng sở hữu khóa học: 1000 ngày
Đăng nhập để tiếp tục

Học Tiếng Trung Giáo Trình BOYA sơ cấp 1

Bạn sẽ học được gì ?

- Kiến thức nền tảng cho việc học Hán ngữ 

- Bài giảng theo Giáo trình Boya sơ cấp 1 - Mới nhất.  Đầy đủ từ bài 1 đến bài 30.

-  Nắm được ngữ âm cơ bản và sử dụng thành thạo cách đọc và ghi phiên âm.

- Hướng dẫn phát âm tiếng trung chuẩn

- Hơn 700 từ vựng và 80 điểm ngữ pháp.

- Các chủ đề:

 • Giới thiệu bản thân, đi mua sắm, hỏi ngày giờ thời gian.
 • Hỏi về thời tiết, giới thiệu gia đình, thi cử

-  Phản ứng được những câu hỏi giao tiếp thông thường.

Tieng trung boya so cap 1

Học tiếng trung Online

Đối tượng tham gia khóa học tiếng trung :

- Khóa học tiếng Trung cơ bản dành cho đối tượng học viên bắt đầu tiếp xúc với tiếng trung. Đây sẽ là những tiếp xúc đầu tiên của người học với tiếng Trung. Người học sẽ có những kiến thức căn bản và nền tảng về tiếng Trung để học tiếng Trung trong những giai đoạn về sau.

- Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu sẽ là bàn đạp cho bạn có những bước tiến nhanh chóng sau này, đồng thời cũng sẽ là nền móng để bạn có gốc xây dựng kiến thức vững chắc hơn.

- Hay đơn giản, bạn muốn tìm hiểu một nền văn hóa mới, tìm hiểu về phong tục tập quán của Trung Quốc nên tham gia một khóa học tiếng Trung cơ bản.

 

Bùi Thu Hà

- Cô Bùi Thu Hà. Giáo viên tiếng Trung đã có rất nhiều năm giảng dạy, kinh nghiệm cao, Cô sở hữu kênh YOUTUBE TOP 1 về " học tiếng trung" -  "Trung tâm ngoại ngữ TOMATO Hải Phòng" đã giúp hàng trăm ngàn học viên học ngoại ngữ tại Việt Nam

- Trình độ đại học chuyên ngành tiếng Trung (chứng chỉ HSK 6).

- 8 năm kinh nghiệm giảng dạy 

12 năm kinh nghiệm Phát thanh viên bản tin tiếng Trung và Biên dịch trong Đài truyền hình THP.

Giới Thiệu Ngữ Âm P1
 • Ngữ âm P1_1 - Thanh Mẫu
 • Ngữ âm P1_2 - Vận Mẫu
 • Ngữ âm P1_3 - Thanh Điệu
 • Ngữ âm P1_4 - Luyện Tập
 • Ngữ âm P1_5 - Kết Thúc
Giới Thiệu Ngữ Âm P2
 • Ngữ âm P2_1 - Biến Điệu
 • Ngữ âm P2_2 - Chữ Hán
 • Ngữ âm P2_3 - Luyện Tập
 • Ngữ âm P2_4 - Kết Thúc
Bài 1: Xin chào
 • Bài 1_1 - Từ Vựng
 • Bài 1_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 1_3 - Luyện Tập
 • PHIẾU KHẢO SÁT KHÓA HỌC/COURSE SURVEY
 • Bài 1_4 - Kết Thúc
Bài 2: Bạn là người nước nào
 • Bài 2_1 - Từ Vựng
 • Bài 2_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 2_3 - Luyện Tập
 • Bài 2_4 - Kết Thúc
Bài 3: Kia là sách của bạn phải không ?
 • Bài 3_1 - Từ Vựng
 • Bài 3_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 3_3 - Luyện Tập
 • PHIẾU KHẢO SÁT KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG/CHINESE LEARNING COURSE SURVEY
 • Bài 3_4 - Kết Thúc
Bài 4: Thư viện ở đâu
 • Bài 4_1 - Từ Vựng
 • Bài 4_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 4_3 - Luyện Tập
 • Bài 4_4 - Kết Thúc
Bài 5: Ở phía Đông của đại học Bắc Kinh
 • Bài 5_1 - Từ Vựng
 • Bài 5_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 5_3 - Luyện Tập
 • Bài 5_4 - Kết Thúc
Bài kiểm tra 1
 • Nội dung câu hỏi
Bài 6: Bây giờ mấy giờ rồi
 • Bài 6_1 - Từ Vựng
 • Bài 6_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 6_3 - Luyện Tập
 • Bài 6_4 - Kết Thúc
Bài 7: Ngày mai bạn có phải lên lớp không?
 • Bài 7_1 - Từ Vựng
 • Bài 7_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 7_3 - Luyện Tập
 • Bài 7_4 - Kết Thúc
Bài 8: Số điện thoại của bạn là bao nhiêu?
 • Bài 8_1 - Từ Vựng
 • Bài 8_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 8_3 - Luyện Tập
 • Bài 8_4 - Kết Thúc
Bài 9: Bao nhiêu tiền một chai
 • Bài 9_1 - Từ Vựng
 • Bài 9_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 9_3 - Luyện Tập
 • Bài 9_4 - Kết Thúc
Bài 10: Gia đình bạn có mấy người
 • Bài 10_1 - Từ Vựng
 • Bài 10_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 10_3 - Luyện Tập
 • Bài 10_4 - Kết Thúc
Bài Kiểm tra 2
 • Nội dung câu hỏi 2
Bài 11: Mùa đông ở Bắc Kinh tương đối lạnh
 • Bài 11_1 - Từ Vựng
 • Bài 11_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 11_3 - Luyện Tập
 • Bài 11_4 - Kết Thúc
Bài 12: Bạn đang làm gì ?
 • Bài 12_1 - Từ Vựng
 • Bài 12_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 12_3 - Luyện Tập
 • Bài 12_4 - Kết Thúc
Bài 13: Tôi đi thư viện mượn sách
 • Bài 13_1 - Từ Vựng
 • Bài 13_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 13_3 - Luyện Tập
 • Bài 13_4 - Kết Thúc
Bài 14: Tôi thích màu nhạt
 • Bài 14_1 - Từ Vựng
 • Bài 14_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 14_3 - Luyện Tập
 • Bài 14_4 - Kết Thúc
Bài 15: Ngày mai là sinh nhật của bạn tôi
 • Bài 15_1 - Từ Vựng
 • Bài 15_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 15_3 - Luyện Tập
 • Bài 15_4 - Kết Thúc
 • Kiểm tra kiến thức
Bài Kiểm tra 3
 • Nội dung câu hỏi 3
Bài 16: Cuối tuần bạn làm gì ?
 • Bài 16_1 - Từ Vựng
 • Bài 16_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 16_3 - Luyện Tập
 • Bài 16_4 - Kết Thúc
Bài 17: Làm khách (1)
 • Bài 17_1 - Từ Vựng
 • Bài 17_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 17_3 - Luyện Tập
 • Bài 17_4 - Kết Thúc
Bài 18: Làm khách (2)
 • Bài 18_1 - Từ Vựng
 • Bài 18_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 18_3 - Luyện Tập
 • Bài 18_4 - Kết Thúc
Bài 19: Bây giờ đã quen rồi
 • Bài 19_1 - Từ Vựng
 • Bài 19_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 19_3 - Luyện Tập
 • Bài 19_4 - Kết Thúc
Bài 20: Thăm bệnh nhân
 • Bài 20_1 - Từ Vựng
 • Bài 20_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 20_3 - Luyện Tập
 • Bài 20_4 - Kết Thúc
Bài Kiểm tra 4
 • Nội dung câu hỏi 4
Bài 21: Tôi đã uống nửa cân rượu
 • Bài 21_1 - Từ Vựng
 • Bài 21_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 21_3 - Luyện Tập
 • Bài 21_4 - Kết Thúc
Bài 22: Bạn bị cảm rồi
 • Bài 22_1 - Từ Vựng
 • Bài 22_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 22_3 - Luyện Tập
 • Bài 22_4 - Kết Thúc
Bài 23: Bạn học tiếng Hán bao lâu rồi
 • Bài 23_1 - Từ Vựng
 • Bài 23_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 23_3 - Luyện Tập
 • Bài 23_4 - Kết Thúc
Bài 24: Bạn ăn sáng xong thì tới tìm tôi
 • Bài 24_1 - Từ Vựng
 • Bài 24_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 24_3 - Luyện Tập
 • Bài 24_4 - Kết Thúc
Bài 25: Bạn phải luyện tập nhiều
 • Bài 25_1 - Từ Vựng
 • Bài 25_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 25_3 - Luyện Tập
 • Bài 25_4 - Kết Thúc
Bài Kiểm tra 5
 • Nội dung câu hỏi 5
Bài 26: Sắp thi rồi
 • Bài 26_1 - Từ Vựng
 • Bài 26_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 26_3 - Luyện Tập
 • Bài 26_4 - Kết Thúc
Bài 27: Bố mẹ bảo tôi về nhà
 • Bài 27_1 - Từ Vựng
 • Bài 27_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 27_3 - Luyện Tập
 • Bài 27_4 - Kết Thúc
Bài 28: Thi cử thế nào
 • Bài 28_1 - Từ Vựng
 • Bài 28_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 28_3 - Luyện Tập
 • Bài 28_4 - Kết Thúc
Bài 29: Chúng tôi đã mua được vé rồi
 • Bài 29_1 - Từ Vựng
 • Bài 29_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 29_3 - Luyện Tập
 • Bài 29_4 - Kết Thúc
Bài 30: Tôi phải tham dự buổi liên hoan.
 • Bài 30_1 - Từ Vựng
 • Bài 30_2 - Ngữ Pháp
 • Bài 30_3 - Luyện Tập
 • Bài 30_4 - Kết Thúc
Ôn tập Boya 1
 • Ôn tập tổng Hợp ngữ pháp
Luyện tập tổng kết Boya sơ cấp 1
 • Luyện tập tổng kết Boya sơ cấp 1
Bài kiểm tra 6
 • Nội dung câu hỏi 6
Khảo sát cuối khoá/ Learning course survey
 • PHIẾU KHẢO SÁT KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG/CHINESE LEARNING COURSE SURVEY

Điểm đánh giá

{{ avgStar }}

Course rating

 • {{ countStarFive }}

 • {{countStarFour}}

 • {{countStarThree}}

 • {{countStarTwo}}

 • {{countStarOne}}

 • {{ item.user.name }}

  Đã mua khoá học

  {{ item.comment }}

  {{ datetimeFormat(item.updated_at) }}

Thêm đánh giá

Cảm nhận của bạn về khoá học này?


Đăng nhập để đánh giá
Khoá học liên quan
Đăng ký nhận tin
Giỏ hàng ({{ data.length }} sản phẩm)
Loading...