THÔNG BÁO : Update Hệ Thống Preview (Xem video) của Google

 

Xin chào các bạn học viên ! Hiện tại hôm nay từ 22/5/2020 đang xuất hiện tình trạng không xem được video trên các bài khóa học tại Tomato.

Lý do là bên mình đang làm việc để Update hệ thống mới do Google mới thay đổi hệ thống xem Preview !

Tình trạng không xem được sẽ diễn ra trong 3-5 ngày ! Khi hệ thống update xong bên mình sẽ có thông báo và sẽ có đền bù thêm thời gian xem cho các bạn cũ và giảm giá khóa học cho các học viên mới !

Mong các bạn thông cảm với bất tiện này !

Xin cảm ơn !