Download tổng hợp đề thi Topik mới Nhất ☑️

Download tổng hợp đề thi Topik mới Nhất

Download tổng hợp đề thi thật TOPIK và đáp án mới nhất

TOPIK (Test of Proficiency in Korean) kỳ thi năng lực tiếng Hàn, do Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đứng ra tổ chức nhằm đánh giá và thẩm định năng lực tiếng Hàn của những người sử dụng tiếng Hàn như ngôn ngữ thứ 2.

Kỳ thi TOPIK được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Một năm có 5 kỳ thi TOPIK (tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 10, tháng 11). Kỳ thi TOPIK chia làm 2 hình thức thi TOPIK I (1,2) và TOPIK II (3,4,5,6) để chia ra các cấp đánh giá năng lực của thí sinh.

Học tiếng Hàn Online

- Bạn muốn tải về các bộ đề trực tiếp có thể vào trang này http://www.topik.go.kr

Dưới đây là link tải các bộ đề cả nhà tham khảo  

Khoá học liên quan

Giỏ hàng ({{ data.length }} sản phẩm)
Loading...