Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P24)

Luyện đọc tiếng Trung (P24)

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P24)

Sinh viên Trung Quốc 1 tháng tiêu hết bao nhiêu tiền, so với sinh viên Việt Nam thì thế là nhiều hay ít, đó là nội dung trong phần mới nhất thuộc seri luyện đọc hiểu tiếng Trung vào sáng thứ 2 hàng tuần trung tâm ngoại ngữ Tomato. Cùng đọc ngay thôi.

中国大学生一个月要花多少钱

“每个月1000到1500元就够花了。在学校吃饭很便宜,一天30元已经吃得很好了。”清华大学学生许晓东说。

在武汉,52.97%的大学生每个月的生活费为800元到1200元,33.17%的大学生每个月的生活费在1200元到2000元,7.82%的大学生每个月的生活费在800元以下,5.94%的大学生每个月的生活费在2000元以上。

生词

1够 gòu đủ

2以下 yǐxià trở xuống

专名

1清华大学 Qīnghuá dàxué đại học Thanh Hoa

2许晓东 Xǔ Xiǎo Dōng  Hứa Hiểu Đông

3武汉 Wǔhàn  Vũ Hán

练习

  • 根据课文内容填空 (Căn cứ nội dung bài khóa điền trống)

1每个月1000到1500元就…….。

2在学校吃饭很……...,一天30元已经……..了。

3在武汉,52.97%的大学生每个月的………为800元到1200元。

4 7.82%的大学生每个月的生活费在800元……,5.94%的大学生每个月的生活费在2000元…….。

  • 复述 (Tóm tắt bài khóa)

Đáp án

1够                                           2便宜/吃得很好

3 生活费                                  4以下/以上

 

 

 

Khoá học liên quan

Giỏ hàng ({{ data.length }} sản phẩm)
Loading...