Học Tiếng Trung Giáo Trình Hán Ngữ 1

Bạn sẽ học được gì ?

- Kiến thức nền tảng cho việc học Hán ngữ 

- Bài giảng theo Giáo trình hán ngữ Tập 1 - Quyển Thượng 1 Mới nhất (A1).  Đầy đủ từ bài 1 đến bài 15.

-  Nắm được ngữ âm cơ bản và sử dụng thành thạo cách đọc và ghi phiên âm.

- Hướng dẫn phát âm tiếng trung chuẩn

-  Phản ứng được những câu hỏi giao tiếp thông thường.

Hoc tieng trung online

Học tiếng trung Online

Đối tượng tham gia khóa học tiếng trung :

- Khóa học tiếng Trung cơ bản dành cho đối tượng học viên bắt đầu tiếp xúc với tiếng trung. Đây sẽ là những tiếp xúc đầu tiên của người học với tiếng Trung. Người học sẽ có những kiến thức căn bản và nền tảng về tiếng Trung để học tiếng Trung trong những giai đoạn về sau.

- Học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu sẽ là bàn đạp cho bạn có những bước tiến nhanh chóng sau này, đồng thời cũng sẽ là nền móng để bạn có gốc xây dựng kiến thức vững chắc hơn.

- Hay đơn giản, bạn muốn tìm hiểu một nền văn hóa mới, tìm hiểu về phong tục tập quán của Trung Quốc nên tham gia một khóa học tiếng Trung cơ bản.

 

Xem thêm: Học tiếng trung giáo trình hán ngữ 2

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1 - Kiến thức cơ bản và phát âm

  • Bài 1: Làm quen với tiếng Trung
  • Bài 2.1: Nguyên tắc và các nét cơ bản khi viết chữ Hán
  • Bài 2.2: Ngữ âm và từ mới
  • Bài 3: Ngày mai gặp lại
  • Bài 4: Bạn đi đâu đấy
  • Bài 5: Đây là thầy giáo Vương
  • Bài 6: Tôi Học Tiếng Hán
  • Bài 7: Bạn ăn gì ?
  • Bài 8: Một Cân Táo Bao Nhiêu Tiền
  • Bài 8.1: Mua sắm hoa quả các loại
  • Bài 9: Tôi đổi tiền nhân dân tệ  
  • Bài 9.1: Từ vựng và mẫu câu chủ đề đổi tiền
  • Bài 10: Ông ấy sống ở đâu ?
  • Bài 10.1: Tìm người
  • Bài 11: Chúng tôi đều là lưu học sinh
  • Bài 12: Bạn học ở đâu
  • Bài 13: Đây có phải thuốc đông y không ? 
  • Bài 14: Xe của bạn mới hay cũ ?
  • Bài 15: Công ty của ông bao nhiêu nhân viên 
  • Bài 16: Ôn tập tổng kết chương trình A1

Phần 2 - Hướng dẫn viết chữ Hán 

  • Bài 1: Học viết chữ hán Bài 1
  • Bài 2: Học viết chữ hán Bài 2
  • Bài 3: Học viết chữ hán Bài 3
  • Bài 4: Học viết chữ hán Bài 4
  • Bài 5: Học viết chữ hán Bài 5
  • Bài 6: Học viết chữ hán Bài 6
  • Bài 7: Học viết chữ hán Bài 7
  • Bài 8: Học viết chữ hán Bài 8
  • Bài 9: Học viết chữ hán Bài 9
  • Bài 10: Học viết chữ hán Bài 10