Học Tiếng Hàn Giáo Trình Tiếng Hàn Tổng Hợp 1 

Bạn sẽ học được gì ?

- Kiến thức nền tảng cho việc học Tiếng Hàn Quốc

- Bài giảng theo Giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp Danh Cho Người Việt Nam - Sơ Cấp 1. 

-  Nắm được ngữ âm cơ bản và sử dụng thành thạo cách đọc và ghi phiên âm.

- Hướng dẫn phát âm tiếng hàn chuẩn

-  Phản ứng được những câu hỏi giao tiếp thông thường.

Học tiếng hàn tomato

Học tiếng Hàn Online

Đối tượng tham gia khóa học tiếng Hàn :

- Khóa học tiếng Hàn cơ bản miễn phí dành cho đối tượng học viên bắt đầu tiếp xúc với tiếng hàn. Đây sẽ là những tiếp xúc đầu tiên của người học với tiếng Hàn. Người học sẽ có những kiến thức căn bản và nền tảng về tiếng Hàn để học tiếng Hàn trong những giai đoạn về sau.

- Học tiếng Hàn cơ bản cho người mới bắt đầu sẽ là bàn đạp cho bạn có những bước tiến nhanh chóng sau này, đồng thời cũng sẽ là nền móng để bạn có gốc xây dựng kiến thức vững chắc hơn.

- Hay đơn giản, bạn muốn tìm hiểu một nền văn hóa mới, tìm hiểu về phong tục tập quán của người Hàn Quốc nên tham gia một khóa học tiếng Hàn cơ bản.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Bài 1.1: Bảng Chữ Cái Hàn Quốc P1
  • Bài 1.2: Bảng Chữ Cái Hàn Quốc P2
  • Bài 2: Phụ Âm Cuối
  • Bài 3.1: Đặc Điểm Của Tiếng Hàn P1
  • Bài 3.2: Đặc Điểm Của Tiếng Hàn P1
  • Bài 4: Giới Thiệu Bản Thân
  • Bài 5: Trường Học
  • Bài 6: Sinh Hoạt Hàng Ngày
  • Bài 7: Phần 1 -  Ngày và Thứ
  • Bài 7: Phần 2 -  Ngữ Pháp
  • Bài 8: Công Việc Trong 1 Ngày (P1)
  • Bài 8: Công Việc Trong 1 Ngày (P2)
  • Bài 9: Cuối Tuần (P1)
  • Bài 9: Cuối Tuần (P2)
  • Bài: 10 Mua Sắm (P1)
  • Bài: 10 Mua Sắm (P2)
  • ........ To be continued .............!! Để xem trọn bộ cả khoá học 15 bài vui lòng truy cập link > http://tomatoonline.edu.vn/hoc-tieng-han-giao-trinh-tong-hop-so-cap-1-c7.html